ROZWÓJ OSOBISTY SIERADZ, ROZWÓJ OSOBISTY WŁOCŁAWEK


Moja filozofia pomagania i psychoterapii nie opiera się na założeniu, że terapia jest wyłącznie dla tych, którzy są „chorzy”, że ma za zadanie „wyleczenie” psychicznych dolegliwości. Takie spojrzenie na funkcjonowanie człowieka mocno ogranicza uprawianą przeze mnie praktykę terapeutyczną, przede wszystkim, że bardziej akcentuje to, czego jest brak zapominając o eksploracji mocnych stron klienta. Dlatego postanowiłem poszerzyć swoją ofertę o elementy związane z rozwojem osobistym.pexels-photo-121585

INDYWIDUALNE SPOTKANIA ROZWOJOWE


Forma pomocy skierowana do osób chcących rozwinąć swój potencjał osobisty, poszerzyć samoświadomość, poprawić jakość własnego życia, rozwiązać problem osobisty lub dylemat, który nadmiernie eksploruje życie klienta.

Spotkania odbywają się co 1 – 2 tygodnie.


Pomagam osobom:

  • wyznaczyć nowe cele życiowe
  • szukać inspiracji i motywacji do działania w życiu osobistym i zawodowym
  • przejść przez kryzys egzystencjalny, np. wieku średniego
  • pokonać ograniczenia i wewnętrzne blokady jakie wstrzymują klienta przed osiągnięciem tego co chce
  • podejmować efektywne działania, ukierunkowane na realizację określonego celu
  • podnieść obniżoną samoocenę i poczucie własnej wartości
  • stać się bardziej stanowczym i asertywnym
  • poradzić sobie z poczuciem winy, wstydu
  • przełamać nieśmiałość w kontaktach interpersonalnych

Czas trwania sesji indywidualnej to: 50 minut.


Zbigniew Marciniak – Rozwój Osobisty Sieradz

Zbigniew Marciniak – Rozwój Osobisty Włocławek

tel. kontaktowy: 730 778 551

ROZWÓJ OSOBISTY SIERADZ, ROZWÓJ OSOBISTY WŁOCŁAWEK