POMOC PSYCHOLOGICZNA SIERADZ, POMOC PSYCHOLOGICZNA WŁOCŁAWEK


Kryzys jest odczuwaniem lub doświadczaniem wydarzenia, bądź sytuacji jako trudności nie do zniesienia, wyczerpującej zasoby wytrzymałości psychicznej i naruszającej mechanizmy radzenia sobie. Charakterystyczne dla kryzysu jest subiektywne poczucie bezradności, przeżywanie silnych, destabilizujących, negatywnych emocji. Mogą pojawiać się przejściowe zmiany utrudniające normalne funkcjonowanie w zakresie przetwarzania informacji (problemy z koncentracją, pamięcią, trudności w rozumieniu kontekstu sytuacyjnego) i zachowania.

17008681649_04b2f1e55d_bOsoby będące w kryzysie często szukają sposobów, które w łatwy i szybki sposób zmniejszą pojawiające się lęki, zaburzenia nastroju, napięcie, sięgając np. używki czy leki. Sposoby mające natychmiast zmienić samopoczucie, nie rozwiązują problemu który doprowadził do pojawienia się kryzysu i mogą pogłębić stan kryzysu, po początkowej poprawie.

Kryzys możemy rozumieć także jako zjawisko o podwójnym obliczu, które łączy w sobie zarówno możliwość szansy, jak i niebezpieczeństwa. Kryzys może stać się ważną okazją do zmiany perspektywy życiowej, punktem zwrotnym. Kryzys rodzi świadomość konieczności przemian dotychczasowego sposobu funkcjonowania psychospołecznego w stosunkowo krótkim czasie. Towarzyszący kryzysowi lęk i dyskomfort stają się bodźcem do zmian rozwojowych.


Procesy pomocy mogą obejmować:

  • konstruktywne rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej
  • wzmocnienie psychiczne, powiększenie odporności
  • odkrycie nowych wewnętrznych zasobów u klienta i strategii zmagania się z problemami
  • polepszenie obrazu własnej osoby
  • wzrost samooceny, zmiany tożsamości
  • odkrycie nowego sensu życia po stracie
  • rozwiązanie palącego problemu, dylematu
  • poprawę relacji z bliskimi
  • uzyskanie większych kompetencji społecznych

Czas trwania sesji interwencji kryzysowej to: 50 minut.


Zbigniew Marciniak – Pomoc Psychologiczna Sieradz

Zbigniew Marciniak – Pomoc Psychologiczna Włocławek

tel. kontaktowy: 730 778 551

POMOC PSYCHOLOGICZNA SIERADZ, POMOC PSYCHOLOGICZNA WŁOCŁAWEK