MEDIACJA SIERADZ, MEDIACJA WŁOCŁAWEK


MEDIACJA RODZINNA – jest procedurą rozwiązywania konfliktów, w której bezstronny i neutralny mediator towarzyszy członkom rodziny, za ich dobrowolną zgodą, w procesie uzgodnień. Mediator pomaga stronom w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów stron. Pomaga w wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia.

Liczba spotkań mediacyjnych umożliwiających osiągnięcie porozumienia to najczęściej: 2 – 5 spotkań. Częstotliwość spotkań i terminy ustalane są przez strony mediacji.

stick-family-1449578571lwc

Przedmiotem uzgodnień mogą być sprawy dotyczące:

  • pojednania małżonków
  • ustalenia warunków rozstania
  • sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej
  • opracowania Planu Opieki Rodzicielskiej
  • kontaktów z dziećmi
  • zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów
  • podziału majątku małżeńskiego, sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania i inne.

Czas trwania spotkania: 1,5 – 2 godziny


KORZYŚCI Z MEDIACJI

Mediacja umożliwia porozumienie się małżonków we wszystkich kwestiach spornych. Bywa też, że dzięki mediacji dochodzi do pojednania małżonków, co może prowadzić do scalenia rodziny.

Strony konfliktu najlepiej znają swoje potrzeby i dlatego w mediacji traktowane są jak eksperci od rozwiązań sporu, którego są uczestnikami. W rezultacie to wyłącznie od nich zależy kształt ostatecznego porozumienia.

Mediacja koncentruje się na potrzebach i interesach uczestników konfliktu. Stwarza możliwość wypowiedzenia swoich racji w sposób spokojny i przemyślany, co jest możliwe dzięki obecności osoby pośredniczącej w rozmowie, jaką jest mediator.

Pozytywny wynik mediacji umożliwia obojgu małżonkom zachowanie władzy rodzicielskiej.

Mediacja pomaga uporządkować kwestie wspólnej opieki na dzieckiem, zgodnie ze sporządzonym tzw. Planem Wychowawczym lub Planem Opieki Rodzicielskiej. Jeśli jest on zgodny z dobrem małoletnich dzieci, może zostać zatwierdzony przez Sąd.

Mediacja również służy uregulowaniu kwestii alimentacyjnej oraz podziałowi majątku wspólnego.

Mediacja daje satysfakcję z osiągniętego kompromisu i porozumienia. Umożliwia utrzymanie dobrych relacji między małżonkami po rozwodzie. Ma to wielkie znaczenie dla wychowania małoletnich dzieci.


Zbigniew Marciniak – Mediacja Sieradz

Zbigniew Marciniak – Mediacja Włocławek

tel. kontaktowy: 730 778 551

MEDIACJA SIERADZ, MEDIACJA WŁOCŁAWEK