PSYCHOTERAPIA SIERADZ, PSYCHOTERAPIA WŁOCŁAWEK


Psychoterapia Grupowa jest narzędziem służącym do osobistej pomocy każdej z uczestniczących w niej osób. Formuła grupy pozwala osobom biorącym udział w terapii wejść z innymi jej uczestnikami w relacje podobne do tych, jakie napotykają w realnej grupie społecznej, a więc wśród współpracowników, znajomych. W trakcie terapii, jej uczestnicy przeżywają podobne doświadczenia w relacjach z innymi, jak w prawdziwym życiu. Dotyczy to również trudnych, nieprzyjemnych doświadczeń, niepowodzeń, rozczarowań. Jednak, zamiast – tak jak na co dzień – reagować na trudności społeczne np. agresją lub wycofaniem – osoby te nazywają swoje emocje, określają charakter oraz źródło tych przeżyć i konfrontują swoje negatywne odczucia z faktycznym stanem rzeczy, co z pomocą specjalisty prowadzącego grupę, daje szansę na efekt terapeutyczny.486139141_1280x700

Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu.

Liczba uczestników terapii grupowej to: 6 -10 osób

Czas trwania sesji grupowej to: 2 – 3 godziny


 Zbigniew Marciniak – Psychoterapia Sieradz, Psychoterapia Włocławek

tel. kontaktowy: 730 778 551

PSYCHOTERAPIA WŁOCŁAWEK, PSYCHOTERAPIA SIERADZ