balanced_life_institute_-_santa_monica_psychotherapy

PSYCHOTERAPIA SIERADZ, PSYCHOTERAPIA WŁOCŁAWEK


Psychoterapia indywidualna to pomoc terapeutyczna skierowana do osób dorosłych i młodzieży (14+) doświadczających problemów w życiu. Celem jest uświadomienie natury swoich problemów, dzięki czemu osoba lepiej będzie rozumiała powody swoich zachowań i przeżyć. To z kolei przełoży się na zmianę sposobu funkcjonowania. Czas trwania psychoterapii krótkoterminowej to okres kilku, kilkunastu spotkań. Terapia długoterminowa trwa zazwyczaj powyżej 1 roku.

W procesie psychoterapii indywidualnej poprzez relację oraz szczerą rozmowę z psychoterapeutą klient/pacjent kontaktuje się z własnymi myślami i uczuciami, pogłębiając samoświadomość oraz samoakceptację. Dzięki temu klient/pacjent ma możliwość dotarcia do istoty swoich problemów oraz znalezienia odpowiednich dla siebie rozwiązań.


Psychoterapia indywidualna jest procesem, w którym klient/pacjent, z pomocą psychoterapeuty, może wypracować zmianę lepiej adoptującą go do życia społecznego, podejmować lepsze dla siebie decyzje i wybory dotyczące różnych aspektów życia oraz poprawić jakość życia.

Psychoterapia indywidualna jest przeznaczona dla osób, które doświadczają problemów w obszarze emocjonalnym, poznawczym i funkcjonowania społecznego, znajdujących się w sytuacji różnego rodzaju kryzysów i doświadczających zaburzeń adaptacyjnych. Może także być pomocną formą pracy dla osób mający problemy spowodowane długotrwałym stresem, osamotnionych, mających trudności w relacjach z otoczeniem.

Sesje terapeutyczne najczęściej odbywają się raz w tygodniu.


Korzyści płynące z uczestnictwa w psychoterapii indywidualnej to:

 • poszerzenie świadomości własnego funkcjonowania
 • lepsza adaptacja i możliwość realizacji celów życiowych
 • usunięcie lub zmniejszenie nasilenia objawów, z którymi klient/pacjent przyszedł
 • przywrócenie zdolności do pracy
 • poprawa jakości życia
 • umiejętność przeżywania emocji, nazywania ich
 • umiejętność bycia w kontakcie ze sobą i światem
 • odczuwanie nadziei
 • umiejętność cieszenia się życiem

Pomagam osobom:

 • zmagającym się z depresją, lękiem, nerwicą
 • mającym kłopoty w relacjach z innymi ludźmi
 • doświadczającym apatii, obezwładniającego zmęczenia, życiowej obojętności
 • mającym traumatyczne doświadczenia
 • przeżywającym uporczywy stres
 • cierpiącym na zaburzenia osobowości
 • zagubionym, z poczuciem braku sensu życia
 • nie radzącym sobie z emocjami
 • doświadczającym kryzysów życiowych
 • współuzależnionym i DDA
 • zmagającym się z problemem alkoholowym, narkotykowym, hazardowym

Czas trwania sesji indywidualnej to: 50 minut.


Zbigniew Marciniak – Psychoterapia Sieradz

Zbigniew Marciniak – Psychoterapia Włocławek

tel. kontaktowy: 730 778 551

PSYCHOTERAPIA SIERADZ, PSYCHOTERAPIA WŁOCŁAWEK